فیلم/ درگیری قبائل یمنی و نظامیان سعودی در مرزهای عربستان

سیاسی

بین الملل: قبائل یمنی در مرزهای عربستان سعودی با گارد مرزی این کشور به شدت درگیر شدند.

فیلم/ درگیری قبائل یمنی و نظامیان سعودی در مرزهای عربستانبین الملل: قبائل یمنی در مرزهای عربستان سعودی با گارد مرزی این کشور به شدت درگیر شدند.