افخم در پاسخ به مهر:

تغییری در فعالیت مستشاری ایران در عراق صورت نگرفته است

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد که تغییری در فعالیت مستشاری ایران در عراق صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضيه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی منابع غربی مدعی شده اند حضور مستشاری ایران در عراق کمرنگ شده و دولت این کشور ممانعتی در این زمینه به عمل آورده است، آیا چنین مطلبی صحت دارد، گفت: حضور مستشاري ايران در عراق به درخواست دولت عراق بوده است و طبق اطلاعات بنده منعی در روند مشورت ها ايجاد نشده است.