الله کرم یا زیباکلام ؛ کدام برنده بود؟

صادق زیباکلام

زیباکلام و الله کرم دو نفر از دو جریان فکری متضاد . یکی می خواست برنده باشد و دیگری خود را از پیش برنده فرض می کرد. دو ساعت گفت و گو یک پایان عافلگیر کننده. راستی کدام شان برنده بودند؟

 

فرهاد عشوندی- خبرآنلاین: «نمی دانم چرا قصه را جدی می گیرد» این را می گوید با یا علی از زمین بلند می شود، نمازش تمام شده و می رود برای ورود به مناظره ای دیگر.

نامش هست صادق زیباکلام. استاد دانشگاه است ، جامعه شناسی ، تاریخ معاصر و البته تاریخ سیاسی. اما کمتر کسی او را برای سمت دانشگاهی اش می شناسد که او معروف است برای نطق های آتشینش . شده پای ثابت همه مناظره های سیاسی و اجتماعی که انگار در این دو قطبی اصلاح طلبی _ اصولگرایی ، او که نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا بهتر از همه قواعد مناظره را می داند.

1.ساختمان خبرآنلاین مقارن با صلاه ظهر ؛ او صبح را با مناظره ای طولانی در روزنامه فرهیختگان گذرانده. بی درنگ اما آمده به منبر بعدی که انگار مناظره تنها پیشه اوست. این بار و در این مجال ، رقیب یکی از شاگردان سابقش است. شاگردی که حالا دکتر شده و شده دکتر حسین الله کرم.

4.الله کرم توفنده شروع می کند. می گوید روحانی زبانش تند است و مجال انتقاد به منتقدان نمی دهد. می گوید با ادبیاتی سخیف منتقدان را می راند و مدام سعی می کند از واژگانی استفاده کند که مناظره داغ شود. او حرف می زند. زیباکلام را رضاخانی می خواند. می گوید حرفهایش تکراری هستند. همفکرانش را می کوبد و چند بار از همان شروع بحث، استاد پیشینش را بازنده مناظره اعلام می کند. رحم اجاره ای و حقوقدان سفسطه گر و گفتن از رئیس دولت اصلاحات یا نخست وزیر در حصر ، طعنه زدن به مجری مناظره و از همه هیجان انگیز تر به تمسخر گرفتن مدرک دکتری صادق زیبا کلام ؛ او آمده تا با حملات توفنده برنده باشد. با حرارت سخن می گوید و البته گلایه دارد از اینکه زیباکلام او را سردار می خواند تا بگوید رقیب یک نظامی است و خشونت طلب. او با هیجان از دل حرف های زیباکلام دنبال سوژه می گردد. از شهدای ارتش ، خانواده ارتش و تمام ارکان جمهوری اسلامی عذر می خواهد، چون اعتقاد دارد استاد راهنمایش در دوران دانشجویی در همین مناظره به آنها توهین کرده است.

5.ساکت نشسته ، گاهی با شیطنت های خاص خودش سعی می کند تمرکز رقیب را به هم بزند. جایی سرک می کشد به روزنامه هایی که زیریکی شان را الله کرم خط کشیده، اما در کلیت نگاهش به روبرو است و اصولا در مناظره ها عادت ندارد نگاهش به رقیب باشد. انگار او اصلا حرف های رقیب را نمی شنود . بی دلیل نیست که شاگرد سابقش او را دیکتاتور می خواند که همه شاگردانش فضای کلاس های استاد یادشان هست. کلاس هایی که سخت شروع می شوند اما با خاطره ای شیرین به پایان می رسند . کلاس هایی که پر است از تک صدایی . کلاس هایی که فضای شان را خود الله کرم هم چشیده است احتمالا.

یکی تخت گاز به پیش می رود و دیگری نشسته از تفسیر جامعه پیشرفته و واپس گرا می گوید. الله کرم از اسم ها بهره می گیرد. از اصغرزاده تا حجاریان، از میرحسین تا هاشمی . همه را او به خط می کند و از لب تیغ می گذراند و زیباکلام خیلی دفاع آکادمیک از این مباحث ندارد. او آیا این بار شکست خورده؟ خود خواسته انگار عقب کشیده و سردار با رضایت می گوید:« تا همین جا مناظره را بردم

6. مناظره رو به پایان است و شاگردان الله کرم آماده می شوند برای جشن پیروزی . یکباره بحث حجاب پیش می آید. حالا وقت زیباکلام است . او انگار مسی وار می خواهد در دقایق انتهایی نتیجه بازی را عوض کند.

واژه ها را از پی هم بیاورید ؛ تفکیک بودجه فرهنگی کشور ، اعلام بودجه سازمان محیط زیست و مقایسه این دو عدد و سپس انتقاد. انتقاد از انصار حزب الله .او اوج گرفته و با شهامت حرف می زند. حرف از اینکه چرا انصار حزب الله اگر حرف هایش سیاسی نیست به دنبال رعایت حجاب جلوی سازمان تبلیغات نمی روند. از این می گوید که درد این گروه از حزب اللهی ها درد اسلام نیست و حرف هایی به زبان می آورد که انتشارشان به این سادگی ها هم نیست.

 

مناظره تمام می شود و حالا این پرسش به جای می ماند که برنده این مناظره کدام یک از این دو بودند ؛استاد عاشق رضاخان به زعم الله کرم یا دانش آموخته فرنگ که روزی اگر 5 مناظره هم برای رفتن باشد شاید هیچ کدام شان را رد نمی کند.او پیروز است یا حسین الله کرم که در همه مناظره حتی اگر مخالفش باشی، دغدغه مند و به قول خودش او را آرمانگرای معقول می بینی ؟

 

1741

کد N812646