حاشیه های مناظره دیروز خبرآنلاین /از حضور حامیان الله کرم تا گاوبندی با زیباکلام

صادق زیباکلام

حضور حسین الله کرم و صادق زیباکلام در خبرآنلاین با حاشیه های جالبی همراه بود.

به گزارش خبرآنلاین دکتر زیباکلام حدود بیست دقیقه زودتر به قرار رسید. او که شب گذشته یک سخنرانی در دانشگاه یزد داشت و پیش از حضور در مناظره خبرآنلاین از مناظره دیگری در یکی از رسانه ها می آمد وقتی با این سوال کاربران خبرآنلاین مواجه شد که آیا مناظره کردن شغل جدید آقای زیباکلام است؟ با لبخند پاسخ داد: در کودکی روحانی در محله ما بود که مرتب در مجالس روضه شرکت می کرد و چون تعداد مجالسی که میرفت زیاد بود بعد از هر مجلس عبایش را جمع می کرد و پشت موتورش می گذاشت و راهی مجلس بعد می شد. حالا وضعیت امروز من هم همانند او شده است.(خنده)

حسین الله کرم با بیست دقیقه تاخیر رسید و البته در میان تعجب حاضرین یک راست با موتورش وارد حیاط ساختمان خبرآنلاین شد.

به علت همزمانی مناظره با اذان ظهر هر دو مهمان مناظره پیش از آغاز بحث به اقامه نماز ظهر و عصر پرداختند.

یک ساعت پیش از آمدن الله کرم حدود 10 نفر از حامیان او در خبرآنلاین حاضر شده بودند. تعدادی از آنها در کافه خبر نشستند اما بیشترشان جلوی در ساختمان خبرآنلاین ایستاده و منتظر الله کرم بودند. آنها بعد از آمدن الله کرم همراه او وارد کافه خبر شدند. البته آنطور که الله کرم می گفت ظاهرا این عده شاگردانش بودند.

الله کرم که وارد کافه خبر شد به اشیا تزئینی روی دیوار اشاره کرد و گفت : مثل اینکه شما سعی کردید سنت و مدرنیته را با هم تلفیق کنید.

در طول مناظره وقتی زیباکلام خطاب به الله کرم گفت: سردار! او به اعتراض گفت من متاسفم که شما با لفظ سردار الله کرم سعی می کنید مرا نظامی و خشونت طلب معرفی کنید. پشت این ادبیات نکاتی نهفته است. زیباکلام هم گفت من مانده ام به شما حاج آقا بگویم، دکتر بگویم، آقا بگویم، یا سردار ؛ من هرچه بگویم شما بعدا می گویی میخواستی مرا مسخره کنی!.

در بخش پایانی مناظره وقتی الله کرم با سوال خبرآنلاین درباره موضوع عفاف و حجاب مواجه شد معترضانه گفت چرا شما چنین محوری را انتخاب کردید؟ مسئله امروز جامعه ما عفاف و حجاب است یا مسئله هسته ای؟ و بعد رو به دست اندرکاران خبرآنلاین کرد و گفت شما با آقای زیباکلام گاوبندی کرده اید تا با طرح این موضوع ما را تضعیف کنید.  

29214

 

 

 

کد N812575