ديپلمات عربستانی در گفتگو با مهر:

ديكتاتوری «سعود فيصل» در وزارت خارجه سعودی پايان يافت

سیاسی

یک دیپلمات عربستانی گفت بركنار شدن «سعود فيصل»‌ از وزارت خارجه عربستان سعودی خوشحالی بيشتر ديپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه این کشور را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، «سعود فيصل» بيش از چهار دهه سكان دار دستگاه ديپلماسي عربستان سعودي بود. از زمان روي كار آمدن وي تا زمان بركناريش، چندين پادشاه در عربستان تغيير كردند اما او همچنان وزير امور خارجه كشورش بود. طولاني شدن مدت وزارت وي، باعث شده بود كه همه امور ریز و درشت وزارت خارجه را در دست گيرد و قدرتش در دستگاه ديپلماسي سعودي به يک ديكتاتوري محض تبديل شود.

در همين راستا يكي از ديپلمات هاي سعودي كه به دليل ترس از دست دادن شغلش، خواست نامش فاش نشود در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار سرويس بين الملل مهر گفت: بنده به شدت از بركناری «سعود فيصل» خوشحال شدم و بيشتر همكارانم در وزارت خارجه مانند من هستند.

وي در ادامه افزود: او واقعا مانند يک ديكتاتور عمل مي كرد. البته بسياري از سفراي عربستان از بركناري وي ناراحت شدند زيرا اولا با او خيلي دوست بودند و ثانیا مي دانند با روي كار آمدن وزير خارجه جديد، در آينده نزديک آنها جايگاه و سمت خود را از دست خواهند داد. بدون شک وزير جديد يا آنها را بازنشسته خواهد كرد و يا از سفير به درجات پايين تر مانند معاون سفير، كاردار و غيره تنزل خواهد داد.

اين ديپلمات عربستاني همچنين گفت:‌ بسياري از ديپلمات هاي عربستاني در طول سال ها خدمت خود در وزارت خارجه، حتي يک بار هم فرصت ارتقاي درجه نيافته بودند و علت اين مسأله نداشتن رابطه خوب و نزديک با «سعود الفيصل» بود. این در حالی است که بسياري از اين ديپلمات ها از برخي سفرا هم بهتر هستند اما همه چيز در وزارت خارجه فيصل بر مبنای رابطه و منافع شخصی بود.

او در پايان گفت: البته ما نمي دانيم كه رفتار و برخورد وزير خارجه جديد كه همكار سابق ما بوده و اكنون وزير شده،‌ با ديپلمات ها چگونه خواهد بود اما در هر صورت جاي اميد است كه او با تغيير و تحولات اساسي در وزارت خارجه، پايه هاي كاخي را که سعود الفيصل سال ها پيش براي خود ساخته بود منهدم كند.