آیا سرلیستی عارف در انتخابات مجلس ، قطعی است؟

روزنامه خراسان نوشت:

پس از اظهارنظر صريح ناطق نوري در مورد عدم ورود به انتخابات و واکنش تعدادي از اصولگرايان مبني بر اين که ائتلاف لاريجاني و روحاني غيرممکن است، به نظر مي رسد چرخش برخي اصلاح طلبان به سمت عارف پررنگ تر شده است. از جمله علي اکبر اولياء، چهره نزديک به محمدرضا عارف در گفتگو با آريا سرليستي عارف را امري بديهي دانسته است. وي در اين گفتگو حتي مدعي شده سرليستي عارف مورد پذيرش طيفي از اصولگرايان معتدل هم هست.

در همين زمينه روز گذشته داريوش قنبري، عضو شوراي مرکزي حزب مردمسالاري نيز در گفتگو با خبرگزاري آريا به صراحت گفت: «اصلاح طلبان انتظار دارند آقاي عارف سرليست اين طيف در انتخابات مجلس دهم باشد.» امري که البته هنوز از سوي حزب کارگزاران با واکنشي روبرو نشده است. توضيح اين که اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران معتقدند مجلس دهم بايد چيزي شبيه به مجلس پنجم و داراي سلايق فکري متعددي با محوريت اعتدالگرايي باشد. آنها لازمه اين کار را سرليستي فردي مانند ناطق نوري يا ميدان داري هاشمي مي بينند. (امري که در مقالات کرباسچي و مرعشي به کرات ديده شده است.) حال با واکنش صريح ناطق نوري و مطرح شدن سرليستي عارف توسط برخي اصلاح طلبان بايد ديد عکس العمل جناح کارگزاران چه خواهد بود.

 

17302

کد N812546