سوال زیباکلام از انصار حزب‌الله: چرا در این مکان‌ها تجمع نمی‌کنید؟

صادق زیباکلام در مناظره امروز با اشاره به ردیف بودجه‌های کلان دستگاه‌های متعدد فرهنگی و متولی این امر، از حسین الله‌کرم پرسید که چرا انصار حزب‌الله یک‌بار جلوی این نهادهای مسئول تجمع نمی‌کند. فیلم کامل مناظره در چند بخش متعاقبا منتشر خواهد شد.

سوال زیباکلام از انصار حزب‌الله: چرا در این مکان‌ها تجمع نمی‌کنید؟صادق زیباکلام در مناظره امروز با اشاره به ردیف بودجه‌های کلان دستگاه‌های متعدد فرهنگی و متولی این امر، از حسین الله‌کرم پرسید که چرا انصار حزب‌الله یک‌بار جلوی این نهادهای مسئول تجمع نمی‌کند. فیلم کامل مناظره در چند بخش متعاقبا منتشر خواهد شد.

 

 

 

24503

 

کد N812371