مناظره زیباکلام و الله کرم در خبرآنلاین 6/منتظر فسادهای بزرگ تر باشیم

مناظره حسین الله کرم و صادق زیباکلام در خبر آنلاین ادامه دارد . الله کرم گفت: با توجه به اینکه دولت در دو سال اخیر بودجه قابل توجهی را کسب کرده است، باید منتظر فسادهای بزرگتری نسبت به دولت قبل باشیم.

الله کرم به سوالی درباره فسادهای صورت گرفته در دولت قبلی پاسخ گفت که خلاصه آن در ادامه می آید:

من در دوره اول مدافع آقای احمدی نژاد بودم و در دوره دوم مخالف ایشان و این حرف ها خیلی به من برنمی گردد. اما باید بگویم حجم بودجه در دولت اصلاحات با 90 میلیارد تومان به دولت نهم رسید و دولت آن زمان با این سیاست که نان ما در دعواست بودجه را به حدود 600میلیارد رسید.

یعنی به طور بسیار زیادی حجم بودجه دولت بالا رفته است در حالی که حجم نهادی های نظارتی افزایش نیافته. در این شرایط ممکن است فساد پیش بیاید. اما چرا می گویم ممکن است؟ به موضوعی وارد می شوم که اقای زیباکلام مطرح کردند؛ موضوع آقای آریا. قرآن کریم می گوید قصاص برای جامعه حیات می آورد چرا که بازدارندگی می آرود.

زرنگی و توانمند بود و ایجاد شغل کردن و... آریا مطرح است. او  در یک بانک صادراتی در اهواز چکی را دریافت می کند که ودیعه است و در بانک های دیگر امکان دریافت داشته است. اینکه می گویید چرا باید با این آدم برخورد کنید، حرف حقی است اما آقای آریا زرنگ بوده و از گپ قوانین ما استفاده کرده و فساد کرده و موجب بر هم زدن جامعه می شود. نمی دانم شاید آریا حقوقدان بوده است. باید بررسی شود.

اشکال دولت احمدی نژاد این بود که چرا رئیس بانکش دو تابعیتی است. به جای آریا، باید فاسد اصلی که در بانک ها این وضعیت را به وجود آورده اعدام شود.

حجم اقتصاد دولتی وقتی بدون نظارت به وجود می آید و وقتی بودجه دولت بزرگ می شود باید کار نظارتی انجام دهیم. این عبرتی است که باید بگیریم.

دولت ما بودجه را با 540هزار میلیارد تومان گرفت الان 830هزار میلیارد تومان است که سالی 145هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. اما در دوره احمدی نژاد سالی حدود 50 میلیارد اضافه شده است پس باید نظارت افزایش یابد. بنابراین باید منتظر فسادهای بزرگ تر باشیم. به خصوص اینکه پیرمرد های بسیار پولدار در دولت حضور دارند.

من به ساختار گیدنز معتقدم که هم ساختار مشکل دارد و هم افراد، اما از آنجا که آب از ریشه گل آلود نیست، ما آینده روشنی داریم.

در ادامه زیباکلام در پاسخ به این سوال که آیا او نیز به آینده خوشبین است، اظهار کرد: خیر، تا زمانی که اقتصاد دولتی حاکم است فساد ادامه خواهد داشت و فساد بیشتر می شود. اگر می خواهیم  فساد نباشد باید به سمت اقتصاد باز و ازاد ادام اسمیت برویم.

در ادامه حسين الله کرم در ادامه در پاسخ به سوالي درباره سياست دولت در بحث فرهنگي و حجاب و عفاف گفت:  برای شما مسئله عفاف و حجاب مهم است یا سیاست خارجی. چون دولت همه سرمایه خود را سر مذاکرات هسته ای گذاشته است.

اهم اظهارات الله کرم در ادامه مي آيد:
در داخل هم مردم رعایت می کنند. جامعه ما طبق اسلام تابع عرف است.
جامعه در طول تاریخ خود از لحاظ ایرانی گرایی هم مردم انسان های پوشیده ای بودند و پوشش مورد احترام بوده است. چنانچه در دوران جشن هنر شیراز پهلوی وقتی سفیر انگلیس عمل منافی عفت را می بیند می گوید که  اگر در انگلیس هم این کار انجام می شد در ملا عام ما برخورد می کردیم.
فرهنگ برهنگی و عدم عفاف در جامعه ایرانی جایگاه ندارد و در تضاد و پارادوکس با فرهنگ ماست و یکی از علت های انقلاب بود. عدم تجانس فرهنگ باستان گرایی و فرهنگ ایرانی است.
بعد از انقلاب به آن توجه شد و تبدیل به قانون شد. قانون عفاف که تبدیل به قانون شده و اگر یک خارجی هم وارد ایران می شود باید رعایت کند. چنانچه در فرانسه برای حجاب قانون دارند و از ورود با حجاب ها مخالفت می کنند.
یکی از ارزش های موجود در جامعه ما در اسلام ارزش هایی است که جهان و شمول مثل عدالت و آزادی و یکی از آن ها عفاف است. پوشش حداقلی باشد . این مختص جامعه ایرانی است.
چرا جریان حزب الله را منتسب به این می کنند که این ها فقط بحث حجاب را دارند. بعد از جنگ حجاب یکی از ازش ها بوده اما مسائل دیگری مثل شکاف طبقاتی جریان انصار را به صحنه کشانیده که از ارزش ها دفاع کنند.
بعد از جنگ متوجه می شوند که در دوران سازندگی ناشی از فرهنگ مدرن پرسرعت بعضی از ارزش ها قلب شده اند.
این ها یک سرعتی را در استراتژی اقتصادی شتابان ایجاد می کند. تجمکل گرایی و ثروت اندوزی مباحثی مانند فخر فروشی موضوعاتی است که جامعه را دچار ارزش های جدیدی می کند.
 می آیند اعتراض می کنند چون ارزش هایشان را از دست می بییند.فاصله طبقاتی است که بی توجهی طبقه مرفه را به ارزش ها به دنبال داشته است.
مثل فیلم آژانس شیشه ای که در ان فیلم حاج کاظم که از جنگ برگشته و برای کشورش ایثار کرده دیگر آن روحیه را در جامعه نمی بیند و نمی تواند برای دوست بیمارش بلیط تهیه کند و او را برای درمان به خارج از کشور بفرستد، مجبور می شود که دست به آن کار بزند تا بتواند با زور به خواسته اش برسد.
در همان زمان به دلیل تغییر در ارزش ها و باز تولید ارزش های سرمایه داری در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراض آمیز می شد و مورد اعتراض واقع می شود. رفتارهایی که طبقه مرفه دارد و بخشی از آن هم یکی از دغده های جریان های مردمی و حزب اللهی است کسانی که تنها داشته اشان عفت شان است نباید به آن ها بی توجهی کرد و ان ها را تحقیر کرد.

ادامه دارد....

29213

 

کد N812205