مناظره زیباکلام و الله کرم درخبرآنلاین3/زیباکلام:اگر اصلاح طلبان نبودند روحانی دو میلیون رای می آورد

حسین الله‌کرم,صادق زیباکلام

مناظره زیباکلام و الله کرم در خبرآنلاین ادامه دارد.

صادق زيباکلام در ادامه مناظره در پاسخ به حسين الله کرم گفت: دو طيف اصلي يعني اصلاح طلبان و اصولگرايان باشند، اگر شما اصولگرايان را در يک طيف قرار بدهيد و جريانات تند و راديکال اصولگرايي در يک طرف طيف و اعتدالگرايان يک طرف ديگر هر قدر که از طرف اصولگرا به سمت معتدل برويم رابطه دولت بهتر مي شود.
اهم اظهارات زيباکلام در ادامه مي آيد:
رابطه دولت با رئيس مجلس آقاي لاريجاني ، آقاي باهنر، افراد با نفوذ مجلس مانند کاظم جلالي، با اين ها خوب بوده است. رابطه دولت با احمد توکلي هم خوب بوده است. به ميانه طيف که مي رسيم موتلفه بودند. با آن ها نه خيلي بد بوده و نه خيلي خوب بوده است. از موتلفه که رد مي شويد و به انتهاي طيف اصولگرا مي رسيم که جريانات تندرو مانند طرفداران آيت الله مصباح و احمدي نژاد و پايداري مي شود رابطه خيلي بد بوده و در واقع رابطه اي نبوده است. آن ها سعي کردند تخريب و انتقاد کنند.
طيف اصولگرا در طيف راديکال و تندرو بد بوده ، در ميانه طيف ولرم بوده است و در اعتدالي هايشان رابطه خوب بوده.
در باره اصلاح طلبان داستان فرق مي کند. دولت روحاني تا حدودي حاصل تلاش هاي آن ها بوده است. اصلاح طلبان پس از يک دوره اي به حمايت از دولت پرداختند. آقاي هاشمي و رئيس دولت اصلاحات از روحاني حمايت کردند. آقاي عارف با اکراه کنار رفت و راه براي آقاي روحاني باز شد. در مجموع هرگونه حساب کنيد، اصلاح طلبان نقش زيادي در به وجود آمدن دولت داشتند.
اصلاح طلبان با خيلي از سياست هايش موافق بودند. با تلاش ها در جهت حل مسئله هسته اي موافق بودند. با از بين رفتن فضاي امنيتي دانشگاه ها موافق هستند. با خيلي از تصميم هاي روحاني موافق هستند.
جاهايي هست که اصلاح طلبان انتقاد دارند و همراهي نمي کنند. به عزل و نصب صورت گرفته در وزارت کشور انتقاد دارند. به برخي از نصب هايي که صورت نگرفته انتقاد دارند.
من از دراين دوسال به خيلي جاها سفر کردم. يکي از کارهايي که در ستادهاي آقاي روحاني و ستادهاي آقاي عارف بودند از عزل و نصب ها در استان ها ناراضي بودند. فعالان ستادهاي روحاني و اصلاح طلبان از عزل و نصب هايي که صورت گرفته و آن هايي که صورت نگرفته ناراضي هستند.
من براي آن ها توضيح مي دهم که ما اعتقادي به اينکه ما بلدوزر وار عزل و نصب ها را تغيير دهيم نداريم. اين بخشي از کلايه هاي اصلاح طلبان است که به وزارت کشور باز مي گردد. گله بعدي درباره زندانيان سياسي و رفع حصر است. همه مي دانند که دست آقاي روحاني نيست. اما گلايه شان هست که آيا دغدغه اين ها را هم دارند يا نه.
در کل اصلاح طلبان از عملکرد 20 ماهه روحاني راضي هستند.
اين يک واقعيت گريز ناپذير است. اگر يادتان باشد يک اختلاف رسانه اي بين آقاي حجاريان و مهندس عبدي در گرفت. من طرف حجاريان را گرفتم چون درست مي گويد. ما نمي توانيم خود را از دولت آقاي روحاني جدا کنيم. ما نمي توانيم بگوييم که دولت آقاي روحاني به ما مربوط نيست. ما نسبت به کساني که به اعتبار ما رفتند به روحاني راي دادند مسئوليم.
يک بار کسي در سال 84 به من گفت که من با بند بند وجود با هاشمي مخالفم اما به او راي دادم چون تو گفتيم. ما نسبت به کساني که به اعتبار گفته ما به روحاني مسئوليم. اگر اصلاح طلبان به روحاني راي نمي دادند او دو ميليون هم راي نمي آورد. 

دولت آقاي روحاني چشم و تن و بدن و روح و جان همه اصلاح طلبان است. اگر روحاني موفق نشود، کساني که به دعوت اصلاح طلبان به روحاني راي دادند مي توانند به او بگويند چرا دوباره به حرف شما گوش کنيم. ما بايد با جان و دل از دولت روحاني حمايت مي کنيم.

ادامه دارد....

2929

کد N812049