• ۷۵بازدید

روسیه برای اولین بار تصاویر کامل از تانک "آرماتا" را منتشر کرد

وبگردی