فیلم/ ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در رژیم صهیونیستی

سیاسی

بین الملل: ناآرامی ها در رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست های تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی فلسطین همچنان ادامه دارد.

فیلم/ ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در رژیم صهیونیستیبین الملل: ناآرامی ها در رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست های تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی فلسطین همچنان ادامه دارد.