حامد کرزای: با سیاست های اشرف غنی در خصوص پاکستان موافقم

سیاسی

کرزای که قبلا از نزدیکی کابل- اسلام آباد انتقاد کرده بود می گوید: با سیاست های دولت اشرف غنی برای نزدیک شدن با پاکستان به امید اینکه به توافق صلح کمک کند موافقم.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت: با سیاست های دولت اشرف غنی در خصوص روابط با پاکستان موافقم.

اشرف غنی از زمان به دست گرفتن امور اجرایی افغانستان تمایل زیادی به بهبود روابط با پاکستان نشان داده و برای ایجاد صلح با طالبان به کمک های پاکستان امیدوار است.

کرزای که قبلا از نزدیکی کابل ـ اسلام آباد انتقاد کرده بود می گوید: من با سیاست های دولت اشرف غنی برای نزدیک شدن با پاکستان به امید اینکه به توافق صلح کمک کند، موافقم.

وی افزود: در سیزده سال گذشته هدف من نیز گفتگو با طالبان بوده و به دنبال این بودم که با کمک اعضای آن که افغانستانی هستند، کشور را بسازم.