سردار دهقان در دانشگاه امام حسین(ع):

شهید مطهری شجره طیبه بود/ پنج ویژگی استاد شهید

سیاسی

سردار دهقان وزیر دفاع با بیان اینکه شهید مطهری تنها معلم نبود بلکه همواره به سرنوشت جامعه خود حساسیت داشت گفت: شهید مطهری شجره طیبه و یک موجود پویا و پرثمری بود که تنها در یک بعد محدود نمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت روز معلم و آیین تجلیل از مربیان مراکز آموزشی سپاه در دانشگاه افسری امام حسین با بیان اینکه معلمین برای ایفای نقش انبیاء باید بتوانند مهذب نفس باشند و خود را از دایره تنگ به خواسته های مادی و کوتاه برهانند اظهار کرد: معلم باید خود را صاحب رسالت بداند و مجاهدت کند. وقتی می گوییم مجاهدت یعنی تلاشی پایدار و مستمر که با یک پشتکار بتواند اقدامی را به حرکت درآورد.

وی افزود: معلم باید از توان علمی برخوردار باشد تا بتواند جریان علم را از بالا به پایین منتقل کند اگر نسبت معلمین و متعلمین برقرار باشد یک جریان دانشی ایجاد خواهد شد.

سردار دهقان تاکید کرد: انبیاء آمدند تا رابطه خدا و انسان را برقرار کنند و راه های عروج را به انسان بیاموزند و در ادامه این راه معلمین باید تداوم بخش این مسیر باشند.

وزیر دفاع با اشاره به مفهوم شهادت پیش و پس از انقلاب در جامعه گفت: قبل از انقلاب وقتی بحث شهید و شهدا از بالای منبر و کتاب شنیده می شد این حس واقعی که شهید چه نقشی را در حیات بشری می تواند ایفا کند حس نمی شد یعنی باید بگویم تاثیر نقش کار شهدا از علما بالاتر است و سرانجام علمای عالم و عامل نیز به شهادت ختم خواهد شد. اسم شهید مطهری، بهشتی و باهنر که اتصالی بین نقاط دنیوی و آخرتشان برقرار بود.

وی با برشمردن ویژگی های علما و دانشمندان عالم و عامل گفت: تفکر عمیق حقیقی و تفقه یکی از ویژگی های دانشمندان و علمای برجسته است. قائل بودن به رسالتی عمیق در حوزه مربوط به خودشان نیز از دیگر ویژگی های این اندیشمندان است که هیچ گاه نفی و تایید دیگران بر مسیر حرکتی شان تاثیر نمی گذارد.

وی افزود: امام خمینی (ره) همواره می گفتند اگر کسانی که امروز درود بر خمینی می گویند مرگ بر خمینی هم بگویند باز تاثیر نمی گذارد.

سردار دهقان خاطرنشان کرد: اندیشمندان و علما کسانی هستند که خود را به لحاظ روحی و روانی آماده سختی های مسیر می کنند.

 وزیر دفاع با اشاره به ویژگی های شهید آیت الله مطهری خاطر نشان کرد: شهید مطهری را وقتی از نگاه امام، رهبری ببینید یک معلم تمام عیار و یک متفکر و اندیشمند کامل بود که ویژگی های خاص خود را داشت.

وی افزود: شهید مطهری دارای یک جامعیت شخصیتی بود و فقط در یک حوزه پیشرفت نداشت بلکه یک شخصیت جامع الاطراف بود که ورود درست و خروج درست در مسائل داشت.

سردار دهقان تاکید کرد: ایشان در مسیر تفکری خود چندین ویژگی را برخوردار بود.1) نوآوری داشت یعنی می توانست اندیشه های خود را در قالبی بیان کند که در جان شیفتگان اندیشه می نشست. 2) به روز بودن بود یعنی دقایق و ظرایف عصر زمان خود را درک می کرد و با تحلیل شرایط اقدام می کرد در واقع اندیشه های شهید مطهری در پاسخ به یک نیاز زمان خود است و همچنین در آینده هم دارای یک پویایی است.

وی افزود: آزادگی و آزاداندیشی از دیگر ویژگی های شهید مطهری بود یعنی ایشان سهم خود را از یک موضوع با شجاعت تمام بیان می کرد و به معرض نقد می گذاشت که به عبارتی می تواند گفت شهید مطهری گفتمان سازی را سرلوحه کار خود داشت.

وزیر دفاع در ادامه خاطرنشان کرد: شهید مطهری صرفا یک معلم نبود بلکه به سرنوشت جامعه خود نیز حساسیت داشت و تا جایی پیش می رود که امام ایشان را پاره تن خود می داند یعنی همواره ایشان با سیاست و اجتماع ورود داشت.

سردار دهقان خودسازی و تهذیب نفس از دیگر ویژگی های شهید مطهری برشمرد و گفت: ایشان هیچ کاری را به جز حرکت برای قرب الهی انجام نمی داد که این از صفت انبیاء است. برخی تعبیر شجره طیبه را برای شهید مطهری به کار می برند؛ شجره طیبه یعنی یک موجود پویا و پرثمری است که در حال بهره دهی است که تنها در یک بعد محدود نمی شود.

سردار دهقان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب شهید مطهری را با سه ویژگی قویه الفکر کار برای قرب الهی و خستگی ناپذیر معرفی کرده اند گفت: جامعه ما نیازمند به بهره مندی از افکار شهید مطهری است و باید افکار این شهید را تدوین و درک و فهم کرد و برای تعالی جامعه به کار گرفت و خصلت های آن را برجسته ساخت.