450 تروريست فرانسوی همچنان در سوريه و عراق هستند

سیاسی

منابع خبری با اعلام کشته شدن 104 تروریست فرانسوی در سوریه و عراق از حضور 450 نفر از همقطاران آنها در منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره مبارزه با تروريسم فرانسه با انتشار گزارشي فاش كرد كه از زمان به وجود آمدن گروهک تروريستي «داعش» تاكنون، 104 تروريستي كه هويتشان فرانسويي بوده،‌ در سوريه و عراق كشته شده اند.
در ادامه اين گزارش آمده: آمار دقيقي از تعداد تروريست هاي فرانسوي كه به عراق و سوريه سفر كرده اند در دست نيست اما بررسي ها نشان مي دهد كه تعدادشان بيش از 800 نفر است.
اداره مبارزه با تروريسم فرانسه همچنين گزارش خود مي افزايد: از مجموع 800 نفر حدود 450 نفرشان هنوز در عراق و سوريه حضور دارند در حالي كه 260 تن از آنان منطقه را ترک كرده اند.
بر این اساس در بين تروريست هاي فرانسوي دو نوجوان 12 و 14 ساله هم هستند كه دو سال پيش به همراه مادرشان كه خانمي از منطقه «تولوز» در جنوب غرب فرانسه است، اين كشور را به سمت سوريه و عراق ترک كرده اند.