عراقچی: نگارش متن توافق نهایی، آهسته و پیوسته در حال پیشرفت است

عراقچی, متن توافق هسته ای

معاون وزیر خارجه کشورمان گفت که نگارش متن توافق نهایی، آهسته و پیوسته در حال پیشرفت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سیدعباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان که درنیویورک به سرمی برد، کارنگارش پیش نویس متن توافق جامع را آهسته وپیوسته خواند وگفت: در حال پیشرفت هستیم و امیدواریم بتوانیم این کار را در موعد مقرر به پایان رسانیم.

سید عباس عراقچی افزود: هنوز درخصوص بعضی‌از مورد مثل ادبیات نگارش و برخی‌از مسائل اختلاف نظر وجود دارد و هنوز مواردی که در کروشه یا پرانتز قرار دارند، تعدادشان زیاد است. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات اخیر وزیرامور خارجه آمریکا که از بازرسی های ابدی در ایران خبر داده بود، گفت: فکر نمی کنم خیلی‌چیز عجیب و غریبی باشد، این یکی‌از اصول اولیه ان پی‌تی‌است و کشورهایی که به ان پی‌تی‌ملحق و بر اساس آن، از انرژی صلح آمیز هسته‌ای برخوردار می شوند، فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خود را دنبال می کنند و در مقابل بازرسی‌های آژانس و اعتمادسازی به آژانس را می‌پذیرند.

وی تاکید کرد:اینکه نظارت هایی وجود داشته باشد که ازصلح آمیز بودن این برنامه‌ها اطمینان حاصل شود، یکی‌ازاصول اولیه ان پی‌تی‌ و ما سالهاست که به ان پی‌تی‌ پیوسته ایم و براساس آن، یک موفقتنامه پادمان میان ایران و آژانس امضا شده که دائمی است و این چیز عجیب و غریبی نیست.

عراقچی افزود: درمذاکرات نیز بحث نظارت ها یکی‌از بخش‌های جدی برای ماست و آنچه جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات به طرف مقابلش عرضه می‌کند، اعتماد سازی است.

وی تاکید کرد:ما هیچ امتیاز خاصی‌نمی دهیم و درمقابل، آنها غنی سازی، آب سنگین و ادامه برنامه های ما را درخیلی‌از حوزه‌ها می‌پذیرند، همکاری‌ها و رفع تحریم ها را می‌پذیرند و ما درمقابل، اعتمادسازی را مقداری بیشتر می‌کنیم.
معاون وزیر امورخارجه به لزوم تصویب پروتکل الحاقی ازسوی قوه مقننه نیز اشاره کرد وگفت: یکی‌از مواردی که موضوع مذاکره است، پروتکل الحاقی است که اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، پروتکل الحاقی هم اجرایی خواهد شد و آن هم هیچ چیز عجیب وغریبی نیست، چون بیش از یکصد کشور دنیا، پروتکل الحاقی را اجرا می کنند و یکی‌از اصول اولیه ان پی‌تی‌این است که کشورها برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را خواهند داشت و در مقابل، با یکسری نظارت‌ها و بازرسی‌ها توسط آژانس موافقت می کنند که اعتماد وجود داشته باشد.

سید عباس عراقچی درپاسخ به این سئوال که درمذاکرات نیویورک، چقدر درباره لغو تحریم ها صحبت شده است، گفت: همانطور که بارها گفته ایم، یکی‌از خواسته‌های اصلی‌ما، لغو فوری همه تحریم‌های اقتصادی و مالی است در مرحله‌ای که توافق اجرایی می شود.پ

وی افزود: وقتی‌که نگارش این توافق پایان یابد و آن روزی که به توافق برسیم، تاریخی‌را مقرر می‌کنیم که این توافق از چه زمان اجرایی شود.

مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان به نیاز طرفها به دوره زمانی برای اجرائی شدن توافق اشاره کرد و گفت: آن روزی که اعلام می‌کنیم توافق اجرایی خواهد شد، در آن روز همه تحریم‌های اقتصادی و مالی باید حتما لغو شود و بر همین اساس، مذاکرات کنونی جریان دارد و توافقات کلی‌در این زمینه بوجود آمده است و مسائل و جزئیات آن را نیز اکنون در حال نگارش هستیم.
کد N811099