اشتغال نامزدهای نمایندگی مجلس در دانشگاه آزاد ممنوع شد

انتخابات مجلس دهم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر لزوم استعفای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از این دانشگاه تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر میرزاده طی بخشنامه ای و با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تمامی روسای واحدها، مراکز آموزشی، آموزشکده های سما که قصد اعلام داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، باید تا تاریخ مقرر از سوی قانونگذار، از سمت خود استعفا داده و به هیچ عنوان در پست های مذکور شاغل نباشند.

وی افزود: به همین خاطر برای پرهیز از ایجاد اختلال در امور برنامه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه، کلیه معاونان، مشاوران، ریاست دانشگاه و روسای مراکز ستادی، مدیران کل و سرپرستان ادارات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، نمایندگان تام الاختیار، معاونان هماهنگی استان ها و همچنین معاونان واحدها و مراکز آموزشی که قصد اعلام داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، باید مراتب نامزدی خود را تا تاریخ مقرر به کمیته انتصابات گزارش دهند تا دانشگاه در مورد ادامه همکاری با ایشان تصمیم گیری کند.

براساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ روسا و سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه 6 ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

29220

کد N810997