معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد/ دستگاه‌های اجرایی نقش دولت در دفاع مقدس را مستند سازی کنند

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواست در راستای اجرای پروژه مستندسازی نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس در زمینه تحویل اسناد، مدارک، آثار، وسایل، تجهیزات و سایر موارد مرتبط به دوران دفاع مقدس به معاون کل نهاد ریاست جمهوری همکاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن بخشنامه به این شرح است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها

به منظور جمع‌آوری، نگهداری و ثبت گنجینه تمام نشدنی انقلاب اسلامی و حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس جهت بهره برداری و انتقال به نسلهای آینده کشور و در راستای اجرای پروژه مستندسازی نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس به عنوان بخش مهمی از محتوای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی همکاری لازم را در زمینه تحویل اسناد، مدارک، آثار، وسایل، تجهیزات و سایر موارد مرتبط به دوران دفاع مقدس به آقای مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده تام الاختیار دولت معمول دارند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را در تاریخ 25 /1 /1394 برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها صادر کرد.

به دنبال ابلاغ این بخشنامه، مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری و نماینده تام الاختیار دولت نیز نامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های دولتی ارسال کرد.

متن نامه معاون کل نهاد ریاست جمهوری بدین شرح است:

به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های دولتی

با سلام و تحیات

در اجرای بخشنامه شماره 4456 /39407 به تاریخ 15 /1 /1394، درخواست می شود گزارش دقیق از موضوعات ذیل ارسال تا برای اجرایی شدن بخشنامه مزبور مراحل بعدی برنامه ریزی شود.

1. آخرین وضعیت نگهداری و ثبت اسناد جنگ در دوران دفاع مقدس در آن دستگاه از نظر نسخه های دیجیتالی یا نسخه کاغذی را اعلام فرمایید.

2. آیا محل متمرکزی برای اسناد مکتوب یا دیجیتالی وجود دارد؟

3. حجم تقریبی و میزان و درصد تفکیک اسناد جنگ از سایر اسناد مشخص شود.

4. نماینده ای تام الاختیار و مسلط به امور اسنادی برای تداوم همکاری معرفی شود.

5. در صورتی که اسناد آن دستگاه، سازماندهی نشده است، زمان لازم برای ساماندهی اعلام شود.

مرتضی بانک، این نامه را در تاریخ 13 /2 /1394 برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ارسال کرد.

29220

کد N810974