فیلم/ اعتراضات علیه تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی فلسطین

سیاسی

بین الملل: شهرک نشینان اتیوپی تبار علیه سیاست های تبعیض آمیز در رژیم صهیونیستی در تل آویو و دیگر سرزمین های اشغالی فلسطین تظاهرات کرده اند.

فیلم/ اعتراضات علیه تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی فلسطینبین الملل: شهرک نشینان اتیوپی تبار علیه سیاست های تبعیض آمیز در رژیم صهیونیستی در تل آویو و دیگر سرزمین های اشغالی فلسطین تظاهرات کرده اند.