فیلم/ نجات مهاجران غیرقانونی از دریای مدیترانه

سیاسی

گارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات مهاجران غیرقانونی در دریایی مدیترانه خبر داد.

بر اساس این گزارش، ظرف ۴۸ ساعت گذشته بیش از پنج هزار و ۸۰۰ مهاجر غیرقانونی از خطر غرق شدن در آب های دریای مدیترانه نجات یافته ند. 

فیلم/ نجات مهاجران غیرقانونی از دریای مدیترانهگارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات مهاجران غیرقانونی در دریایی مدیترانه خبر داد.