غرویان: مخالفان حضور سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان، با دیدگاههای امام مخالفند

حجت الاسلام غرویان به سایت نامه نیوز گفت:

آقای سیدحسن خمینی یکی از مدرسین و مجتهدین جوان‌تر حوزه علمیه هستند، با پشتوانه‌ای که در حوزه علمیه و خانوادگی دارند، می‌تواند در آینده تحولات سیاسی- اجتماعی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. کسانی که مخالف حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان هستند، مخالف تفکر و نگاه او هستند و این مخالفت‌‌ همان مخالفت با تفکر امام و بیت امام است. به هر حال تصور می‌کنم اگر حسن خمینی به انتخابات خبرگان ورود کند، تاثیرات و تحولات محسوسی در وزن کشی سیاسی- اجتماعی کشور اتفاق می‌افتد. گروه‌های مخالف، با قرائت سید حسن خمینی از اسلام و دین مشکل دارند. دیدگاه‌های یادگار امام با تفکر تند و خشن این گروه‌ها سازگاری ندارد.
[span]1717

کد N810192