فیلم/ سرکوب اعتراضات شهروندان درجه ۳ از سوی پلیس رژیم صهیونیستی

سیاسی

تظاهرات صهیونیست های اتیوپیایی در سرزمین های اشغالی فلسطین تاکنون باعث زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر از معترضین و نظامیان رژیم صهیونیستی شده است.

فیلم/ سرکوب اعتراضات شهروندان درجه ۳ از سوی پلیس رژیم صهیونیستیتظاهرات صهیونیست های اتیوپیایی در سرزمین های اشغالی فلسطین تاکنون باعث زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر از معترضین و نظامیان رژیم صهیونیستی شده است.