تظاهرات اتیوپیایی‌های ساکن اسرائیل علیه نژاد پرستی به خشونت کشیده شد

کد N809996