پیش بینی خاخام صهیونیست:

داعش دولت السیسی را ساقط خواهد کرد

سیاسی

خاخام «نير بن آرتسی» مدعي شد كه در آينده نزديک داعش و افراط گرايان برای ساقط كردن دولت مصر با يكديگر متحد مي شوند!

به گزارش خبرگزاري مهر، «نير بن آرتسي» خاخام سرشناس و جنجالي صهيونيست در جديد ترين اظهارنظر خود پيش بيني كرد كه طوفان مهيب و ويران كننده اي در مسير مصر است.

وي در ادامه افزود: اين طوفان مهيب و ويران كننده، دولت فعلي مصر را ساقط خواهد كرد. اين طوفان بعد از متحد شدن داعش و افراط گرايان به وجود خواهد آمد. در واقع آنها انقلاب جديدي را در مصر رقم خواهند زد.

«نير بن آرتسي» همچنين گفت: بر اثر اين طوفان، زلزله اي همه مصر را فرا خواهد گرفت و در آن صورت رئيس جمهور مصر «السيسي» ترجيح مي دهد به صنعا پايتخت يمن فرار كند و در آنجا پناه بگيرد.

او با اشاره به حوادث جاري در جهان عرب، افزود: وقوع چنين طوفان هايي سرنوشت همه كشورهايي است كه مخالف اسرائيل هستند! الان به سوريه، عراق، يمن، مصر، ليبي و غيره نگاه كنيد.

لازم به ذكر است، اين خاخام سرشناس صهيونيست، هر از چند گاهي اظهاراتي را مطرح مي كند كه جنجال آفرين مي شود. هواداران وي مدعي شده اند كه او مدتي پيش از وقوع حادثه 11 سپتامبر در نيويورک آمريكا، وقوع چنين حادثه اي را پيش بيني كرده بود.