میلوس زمان:

تحریم های ضد روسی غرب سازنده نیست

سیاسی

رییس جمهور چک تاکید کرد که غرب باید تحریم های خود علیه روسیه را کنار بگذارد زیرا این تحریم ها نه تنها سازنده نیست بلکه باعث افزایش تنش ها خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «میلوس زمان» تاکید کرد که تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه به هیچ عنوان باعث تنش زدایی نخواهد شد. آمریکا و اروپا به دلیل اختلاف شدید با روسیه درباره تحولات اوکراین، تحریم هایی یکجانبه و چندجانبه را علیه مسکو اعمال کرده اند.

وی که با خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفت و گو می کرد، خاطرنشان کرد: تحریم ها به هیچ عنوان سازنده نیستند. این تحریم ها به جای آنکه تنش زدایی کنند، باعث افزایش تنش می شوند.

رییس جمهور چک افزود که ورنر فیمان صدراعظم اتریش، روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی و ویکتور اوربان نخست وزیر لهستان با وی هم عقیده بوده و مخالف اعمال تحریم های یکجانبه علیه روسیه هستند.

«زمان» با بیان اینکه فشار بر روسیه بی فایده است، گفت: متاسف هستم که افزایش خشونت ها در اوکراین باعث شد تا در اجرای طرح منطقه بدون ویزا بین اروپا و روسیه وقفه ایجاد شود. اما اطمینان دارم که این مساله در نهایت اجرایی خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت روابط تجاری و اقتصادی بین روسیه و کشورهای اروپایی تاکید کرد و اظهار داشت که هر دو طرف از منافع روابط بیشتر تجاری و اقتصادی بهره مند خواهند شد.