حمایت ترکیه از انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیه

سیاسی

وزیر انرژی ترکیه گفت کشورش از انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق خاک ترکیه حمایت کامل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، وزیر انرژی ترکیه گفت کشورش از عبور خط لوله گاز ترکمنستان از خاک ترکیه بطور کامل حمایت می کند.

تانر یلدز گفت این حمایت هم حمایت فنی است و هم حمایت سیاسی.

این وزیر ترکیه که سرگرم دیدار از عشق آباد پایتخت ترکمنستان است گفت: ترکیه از دهه 1990 از ایده انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق خاک ترکیه حمایت کرده است.