بازداشت ۷۰ نفر از اعضای اخوان المسلمین در مصر

سیاسی

منابع امنیتی مصر از بازداشت ۷۰ نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین در استان های مختلف این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع امنیتی در وزارت کشور مصر اعلام کرد که ۷۰ نفر از اعضا و طرفداران گروه اخوان المسلمین در استان های مختلف این کشور بازداشت شدند.

این افراد به اتهام حمله به تاسیسات و نهادهای دولتی و خصوصی و تحریک مردم مصر به ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد ناامنی در این کشور بازداشت شده اند.

پس از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۳ گروه اخوان المسلمین از سوی دولت این کشور یک گروه تروریستی معرفی شد و بسیاری از رهبران و مقامات این گروه بازداشت و به زندان و اعدام محکوم شدند.