چالش اوباما در کمپ دیوید؛

مطالبات اعراب از آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران/الگوی ژاپن

سیاسی

کشورهای عرب منطقه در نشستی که با اوباما خواهند داشت احتمالا دولت واشنگتن را به بهانه حفظ برتری نظامی نسبت به تهران مجاب به واگذاری تسلیحات بیشتر می کنند حال آنکه کنگره آمریکا به شدت مخالف این طرح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال مدعی شد که کشورهای عرب خلیج فارس در ازای حمایت از توافق هسته ای ایران خواهان تعهدات امنیتی بیشتر و سیستم های تسلیحاتی جدیدتر از سوی دولت واشنگتن هستند.

 به این ترتیب، انتظار می رود که رهبران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در دیدار خود با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا که قرار است طی ماه جاری صورت بگیرد از وی ادوات جنگی بیشتری را مطالبه کنند.

علاوه بر این ادعا می شود که آنها قصد دارند رئیس جمهور آمریکا را مجاب به پذیرفتن توافقات امنیتی جدید کنند تا در صورت تهدید از سوی ایران دولت واشنگتن را متعهد به دخالت نظامی کنند.

به ادعای واشنگتن پست مطالبات کشورهای عرب خلیج فارس مسیر دیپلماتیک مذاکرت هسته ای ایران را پیچیده کرده و خطر رقابت تسلیحاتی را در خاورمیانه گوشزد می کند.

البته رهبران عرب از مدت ها پیش به فکر تقویت زرادخانه های خود افتاده اند. اما، خواسته جدید آنها مقامات رسمی آمریکا را با چالش روبرو می کند چرا که آنها علیرغم تلاش به جلب رضایت متحدان عرب خاورمیانه همچنان خواستار حفظ برتری نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به دیگر همسایگان خود هستند.

هرگونه اقدامی از جانب اوباما مبنی بر موافقت وی با خواسته های مطرح شده از سوی اعراب موجب مخالفت کنگره آمریکا و اصطکاک هرچه بیشتر با تل آویو می شود.

بنابراین، چالشی که اوباما در کمپ دیوید پیش رو دارد این است که چگونه ترس رهبران عرب را که خواهان برتری نظامی نسبت به ایران هستند کاهش دهد و در عین حال مانع از تضعیف برتری نظامی اسرائیل شود.

یکی از دغدغه های اعراب منطقه آن است که مبادا بهبود روابط ایران و کشورهای غربی در پی حصول هرگونه توافق هسته ای منجر به افزایش توان نظامی تهران از راه خرید ادوات جنگی بیشتر شود و به همین دلیل است که آنها خواهان توافق امنیتی مشابه با آنچه هستند که واشنگتن با سئول و توکیو دارد.

به هر حال، با توجه به مخالفت های کنگره آمریکا، انتظار می رود که حصول تفاهم بین اوباما و رهبران عرب امر دشواری باشد.