نادران در گفتگو با مهر مطرح کرد:

سناریوی دوقطبی کردن فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس

سیاسی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دو قطبی کردن فضای سیاسی کشور را با توجه به مشکلات موجود و نیاز به وحدت عمومی خیانت به مردم خواند و اهداف انتخاباتی را هدف طراحان این سناریو دانست.

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تلاش ها برای دو قطبی کردم فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس اظهار داشت: نارسایی ها در حوزه های اقتصادی و اجتماعی می طلبد که مردم یکپارچه از دولت، مجلس و نهادهای حکومتی حمایت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر گونه اقدامی که به خصوص از سوی مقامات اجرایی ناظر به انتخابات باشد حتما بر این روند حمایت و وحدت تاثیر منفی می گذارد و دودش اول به چشم کسانی می رود که طراحان اصلی این فضای دو قطبی هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: اهداف انتخاباتی علت اصلی تلاش دولت برای دو قطبی کردن فضای سیاسی کشور است و این امر خیانت به مردم است.