جلیلی با مهر تشریح کرد:

سوءاستفاده بازیگران سیاسی ازشعار مبارزه با فساد برای تخریب رقیب

سیاسی

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: بغض نهفته ای نسبت به مجموعه اقداماتی که منجر به فساد است در مردم وجود داد، لذا بازیگران سیاسی از این نگرانی جدی برای تخریب رقیب استفاده می کنند.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: این دستورات در ادامه نگرانی های ابتدای سال ایشان در مبارزه شکلی با فساد بود که با فرمایشات اخیرشان عمق بیشتری به موضوع دادند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما فساد وجود دارد و شاید بسیاری از افراد در مجموعه اقتصادی و اداری، سیاسی و فرهنگی  ما از اقداماتی که منجر به فساد می شود مطلع هستند اما برخورد شکلی با این پدیده راه به جایی نمی‌برد.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان بخش قانون گذار باید تلاش کند قوانینی را به گونه ای شفاف تصویب کند که از هرگونه سوءاستفاده و رانت برای برخورداری افراد و گروه های ویژه از بیت المال جلوگیری شود.

جلیلی افزود: مجموعه اقداماتی که در سال های اخیر در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز رخ می دهد که منابع و سپرده های مردم را جمع آوری می کنند و این منابع بین افراد سهام دار به گونه ای رد و بدل می شود که سود های سرشاری می برند و مردم دچار مشکلات جدی می شوند فساد آلود است. این رویه و مجموعه اقدامات فساد انگیز موجب بی اعتمادی مردم می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت:به عبارت دیگر به جای اینکه مجموعه اقدامات مدیران ما در راستای تعالی کشور باشد به گونه ای است که منافع افراد و گروه های خاص را تامین می کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گفت: فساد پیچیده است و زمانی که عمق پیدا می کند مبارزه با آن سخت تر است لذا مجموعه کسانی که داعیه مبارزه با فساد را دارند باید در راستای پیشگیری از فساد اقدام کنند نه اینکه فقط به دنبال مبارزه با فساد باشند زیرا دستگاه قضایی و سازمان های نظارتی به هر بخشی از مبارزه با فساد ورود می کنند مقاومت ها و توصیه ها و اتفاقاتی رخ می دهد که نشان می دهد این شبکه ها در طول زمان ریشه دوانده اند و برخورد با آن ها کار راحتی نیست.

عضو فراکسیون رهروان مجلس گفت: استفاده سیاسی از مبارزه با فساد به این دلیل است که جامعه نسبت به سوءاستفاده هایی که می شود ناراضی است و بغض نهفته ای نسبت به مجموعه اقداماتی که منجر به سوءاستفاده ها و فساد در نظام اداری سیاسی و اقتصادی می شود در مردم وجود داد، لذا بازیگران سیاسی از این نگرانی جدی برای تخریب گروه مقابل استفاده می کنند و گاهی در راستای این هدف فساد را بزرگ نمایی می کنند البته نمی توان وجود فساد را کتمان کرد.

جلیلی گفت: فساد صرفا مربوط به بخش اقتصادی نیست، تصمیمات نا به جا و اشتباه، بهره گیری از منافع ملی به نفع گروه خاص، از بین بردن اعتماد عمومی و ایجاد فاصله میان مردم و مجموعه مسئولان که ناشی از اقدامات نابه جا و اشتباه است، به کارگیری نیروهای ناتوان در بدنه مدیریتی کشور که بیت المال را به هدر می دهد همه این ها نمونه هایی از فساد هستند.

وی فساد های شبکه ای و برنامه ریزی شده را سخت ترین نوع فساد خواند و گفت: این نوع فساد برای اعتماد عمومی و کشور بسیار مهلک است.

جلیلی با تاکید بر اینکه دولت ها امکان مبارزه با فساد را دارند گفت: در صورتی که مجموعه طراحی های ما در حوزه ساختاری، فرایندی و به کارگیری دستور العمل ها به صورت شفاف طراحی شود امکان بروز فساد کمتر می شود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات وقتی منافع افراد نزدیک به ما حاصل نیم شود حاضر به نادیده گرفتن قانون و دور زدن آن هستیم که این ها زمینه های رسوخ فساد هستند.

وی  ادامه داد:نقص، خلا های سیاست های اقتصادی، ناتوانی مدیران، فساد شیکه ای و مافیایی که در محیط های قاچاق تجارت و پول شویی می کنند نمونه هایی از زمینه های فساد هستند.