نامه انصار الله یمن به بان کی مون/سازمان ملل نقش سازنده ایفا کند

سیاسی

انصار الله یمن با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از وی خواست که نقش مثبت و سازنده ای را در یمن ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، «حسین العزی» مسئول روابط خارجی جنبش انصار الله یمن در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت: ما امیدواریم سازمان ملل متحد نقش سازنده و تاثیرگذاری را در یمن ایفا کند نقشی که پیروزی اخلاق و ارزش های انسانی مشترک در مقابله با تجاوز عربستان سعودی به یمن در پی داشته باشد.

در این نامه اشاره شده است که سوخت اغلب بیمارستان های یمن که مملوء از هزاران مجروح و بیمار است طی ۲۴ ساعت آینده رو به اتمام است.

انصار الله یمن در این نامه به جنایات عربستان سعودی در یمن همچون بمباران مناطق غیر نظامی و مملوء از جمعیت و تخریب مراکز خدمات رسانی و زیرساخت ها اشاره شده است و از سازمان ملل متحد خواسته شده است بدون هر گونه توجیه محاصره یمن برای جلوگیری از ارسال کمک های انسانی لغو شود و تجاوز عربستان سعودی به یمن هر چه سریعتر متوقف شود.