ادعای مضحک رسانه های عربی در مورد هندوانه صادراتی ایران

سیاسی

برخی رسانه های عربی در راستای انتشار اخبار دروغ و جوسازی رسانه ای علیه جمهوری اسلامی، مدعی مسموم بودن هندوانه های صادراتی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رسانه هاي عرب به هر بهانه اي تلاش مي كنند جو حاكم بر جهان عرب نسبت به جمهوري اسلامي ايران را غبار آلود كنند زيرا نگران افزايش روز افزون محبوبيت و نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه و كشورهاي خود هستند.

در جديد ترين جوسازي اين رسانه هاي عربي كه نتوانستند بهانه جديدي براي دروغ پردازي عليه جمهوري اسلامي ايران بيابند تا افكار عمومي جهان عرب را عليه كشورمان تحريك كنند، به هندوانه ايران گير دادند.

این رسانه ها به طور هماهنگ با انتشار مطلبي مدعي شدند كه اخيرا محموله اي از هندوانه ايراني راهي بازارهاي عربي حوزه خليج فارس شد كه پيش از رسيدن به كشورهاي عربي، مورد حمله حشرات مضر قرار گرفته و بيمار شده اند. آنها با استناد به بيانيه صادر شده توسط وزارت آب و طبيعت امارات متحده عربي، مدعي شدند كه بر روي پوست اين هندوانه ها، نقاط عجيبي ديده مي شود كه نشان دهنده ناسالم بودن و مضر بودن اين محصولات است.

این در حالی است که مؤسسه عالي بهداشت قطر با صدور بيانيه اي، وجود هرگونه مشكل يا بيماري در هندوانه هاي ايراني صادر شده به اين كشور را تكذيب كرد و همه محصولات رسيده به قطر را سالم عنوان كرد.

در بخشي از اين بيانيه آمده: ما بررسي هاي لازم را بر روي محصولات وارد شده از ايران انجام داديم و هيچ مشكلي در آن پيدا نكرديم. شایان ذكر است اين رسانه هاي عربي با انتشار چنين اخبار دروغي تلاش مي كنند علاوه بر تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران در جهان عرب، به گونه اي هم به صادرات كشورمان ضربه بزنند.