روسیه:

کشورهای عربی و غربی در قبال یمن مقصرند

سیاسی

روسیه کشورهای اروپایی و عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس را در خصوص تشدید بحران یمن، مقصر دانست.

به گزارش مهر، روسیه کشورهای عضو سازمان امنیت و عربی را به قطع کمک های امدادی به ملت ستمدیده یمن متهم کرد. مقامات روسبه می گویند که کشورهای عربی و غربی از کشتن و ریخته شدن ملت یمن هیچگونه ابایی ندارند و میل به فاجعه در یمن دارند.
این در حالی است که کشورهای غربی و عربی اعضای شورای امنیت روز جمعه گذشته به پیش‌نویس بیانیه روسیه برای امدادرسانی به یمن رأی نداند. روسیه در نشست اضطراری شورای امنیت، خواستار ایجاد آتش‌بس‌های مقطعی برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان شده بود.
روسیه از شورای امنیت درخواست کرده بود برای متوقف کردن درگیری ها یا اعلام آتش بس برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم یمن، جلسه فوق العاده تشکیل دهد.
سازمان ملل متحد نیز از متجاوزان خواسته بود از هدف قرار دادن بیمارستان ها خودداری کنند و سوخت رسانی را بار دیگر دایر کنند زیرا نبودِ سوخت، سازمان برنامه جهانی غذا را ناچار کرد توزیع مواد غذایی در شماری از مناطق یمن را متوقف کند.
لازم به ذكر است، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه گذشته از همه طرف هاي درگير در يمن خواسته بود که اجازه دهند سازمان های بشردوستانه در کمال امنیت به امدادرسانی به ساکنان یمن مشغول شوند.