حزب دیوید کامرون عقب افتاد

واحد مرکزی خبر نوشت:

نتایج نظرسنجی موسسه « یوگاو» YouGov در انگلیس که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن است که حزب کارگر با فاصله یک درصد از حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور پیش است.

نتایج این نظرسنجی که روزنامه انگلیسی « سان » آن را منتشر کرد نشان می دهد که حزب کارگر به رهبری اد میلیبند 34 درصد آراء و حزب رقیب محافظه کار به رهبری کامرون 33 درصد آراء را کسب می کنند.

بر اساس این نظرسنجی حزب استقلال مخالف اتحادیه اروپا 14 آراء و حزب لیبرال دموکرات نیز شریک کنونی کامرون در دولت ائتلافی 8 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند.

اکثر نظرسنجی هایی که از آغاز امسال تاکنون صورت گرفته است نزدیکی رقابت دو حزب کارگر و محافظه کار را نشان می دهد به گونه ای که هیچ یک از این دو حزب برتری ثابتی را که بیشتر از حاشیه خطا آماری در نظرسنجی ها باشد محقق نکرده است.
ضریب خطای آماری در نظرسنجی ها سه درصد است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ، نتایج همه نظرسنجی هایی که به طور مستمر درباره انتخابات آینده انگلیس برگزار می شود نشان می دهد هیچ یک از دو حزب کارگر و محافظه کار نخواهد توانست اکثریت مطلق پارلمان متشکل از 650 کرسی را کسب کند.

5252

کد N807995