از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می شود؛

سومین روز نگارش متن توافق در نیویورک

سیاسی

گفتگوهای هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان روز گذشته نیز ادامه داشت و امروز از ساعت ۱۷:۳۰ از سر گرفته خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ در حاشیه اجلاس بازنگری ان پی تی در نیویورک برای نگارش متن توافق نهایی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش در دومین روز نگارش متن در نیویورک سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان ۷ ساعت و نیم مذاکره با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتند و به طور همزمان در سطح کارشناسان نیز این مذاکرات ادامه داشت.

در سومین روز نیز از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)  گفتگوهای معاونان از سر گرفته خواهد شد.

کارشناسان نیز در راستای همین مذاکرات از ساعت ۱۱ صبح ۱۹:۳۰ به وقت تهران مذاکرات را ادامه می دهند.