نبرد واژه ها در نیویورک؛ مذاکره برای برچیدن تحریم ها تا سه شنبه ادامه دارد

ایرنا نوشت:

مذاکره کنندگان ایران روز جمعه هم به نبرد واژه ها برای نگارش متن توافق جامع ادامه دادند. مذاکره معاونان وزیر خارجه و کارشناسان ایران با همتایان اروپایی این بار 7.5 ساعت طول کشید.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه از روز پنج شنبه مذاکره برای نگارش متن توافق جامع را با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سر گرفتند.

این مذاکره ادامه مذاکره وین بود که در روزهای چهارشنبه تا جمعه - دوم تا چهارم اردیبهشت - انجام شد و طی ان نگارش متن توافق جامع با موضوع لغو تحریم ها اغاز شد.

دور بعدی مذاکرات ساعت 9 به وقت نیویورک - 17 به وقت تهران - با کارشناسان و سپس در ساعت 11 به وقت نیویورک - 19 به وقت تهران - با معاونان وزیران اغاز می شود.

مذاکرات نیویورک تا روز سه شنبه ادامه دارد و بعد از ان در اروپا از سر گرفته می شود ولی هنوز زمان و مکان ان اعلام نشده است.

عراقچی و روانچی روز پنج شنبه هشت ساعت با اشمید مذاکره کردند ولی روز جمعه کارشناسان هم به سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت به موازات معاونان جلسه داشتند.

مذاکره کنندگان ایرانی پیش ازاین، نگارش متن را سخت ترین مرحله مذاکرات توصیف می کردند که طی آن ممکن است بر سر یک واژه ساعت ها بحث شود.

موضوعی که هم اکنون بر سر ان مذاکره می شود نحوه برچیدن تحریم هاست. سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران پیش از این مکتوب کردن لغو تحریم ها را دشوار توصیف کرده بود.

4949

کد N807942