افتتاح مسجدی که دستور ساختش را امام حسن عسکری داده بود/حضور مراجع تقلید،نماینده رهبری و رئیس مجلس

کد N807694