در نیویورک صورت گرفت؛

8 ساعت مذاکره برای نگارش متن توافق نهایی

سیاسی

مذاکرات معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با هلگا اشمید به منظور نگارش متن توافق نهایی از 10:30 به وقت محلی ادامه خواهد داشت .

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی ، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که از روز گذشته مذاکرات را با هلگا اشمید ، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگار متن توافق نهایی در نیویورک آغاز کرده اند ، این گفتگوها را امروز ادامه خواهند داد.

معاونان روز گذشته در دو نوبت 5 و 3 ساعته در مجموع 8 ساعت مذاکراه برای نگارش متن توافق نهایی داشتند.

این گفتگوها امروز از ساعت 10:30 صبح به وقت نیویورک (19 به وقت تهران) از سرگرفته خواهد شد .

پیش از آغاز این گفتگوها در نیویورک از ساعت 9 صبح به وقت محلی کارشناسان گفتگوها را ادامه خواهند داد .