حملۀ جنگنده‌های سعودی به تلویزیون یمن حین یک برنامۀ زنده

جنگنده‌های سعودی در حین اجرای یک برنامۀ زنده تلویزیونی، مقر تلویزیون"یمن امروز" را بمباران کردند.

حملۀ جنگنده‌های سعودی به تلویزیون یمن حین یک برنامۀ زندهجنگنده‌های سعودی در حین اجرای یک برنامۀ زنده تلویزیونی، مقر تلویزیون"یمن امروز" را بمباران کردند.

 

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N807582