مخالفت مقامات اروپایی با احیای قانون اعدام در مجارستان

سیاسی

اظهارات نخست وزیر مجارستان مبنی بر بازگشت مجازات اعدام به این کشور مخالفت مقامات اتحادیه اروپا را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامت اروپا مخالفت خود را با تصمیم دولت مجارستان برای احیای قانون اعدام در این کشور اعلام کردند. «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اخیرا از بازگشت قانون اعدام برای دفاع از امنیت مردم سخن به میان آورده است.

در همین رابطه «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا گفت به دلایل بی شمار با احیای این قانون در مجارستان مخالف است. وی این اقدام را مغایر منشور حقوق اساسی شهروندان در اتحادیه اروپا دانست.

این در حالی است که اوربان گفته است برای حمایت از حقوق شهروندان مجارستان از جمله حفظ امنیت آنان، قانون مجارات اعدام را دوباره احیا خواهد کرد.