تاکید پارلمان اروپا بر جلوگیری از قاچاق اشیاء تاریخی توسط داعش

سیاسی

پارلمان اروپا خواستار جلوگیری از قاچاق اشیاء تاریخی به سرقت رفته از شهرهای تاریخی خاورمیانه توسط داعش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا بر لزوم ورود اتحادیه اروپا به موضوع قاچاق میراث تاریخی خاورمیانه به کشورهای این منطقه توسط تروریست های داعش تاکید کردند.

این نمایندگان با اشاره به غارت اشیاء تاریخی از موزه های عراق و سوریه توسط داعش، خواستار جلوگیری از قاچاق این اشیاء به اروپا شدند. این در حالی است که بخشی از درآمدهای ترویست های داعش از محل فروش این اشیاء قیمتی به دلالان به دست می آید.

نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ همچنین خواستار ردیابی و یافتن اشیاء تاریخی منتقل شده به خارج از عراق و سوریه توسط داعش شدند. گفتنی است مقصد اصلی این اشیاء پس از اروپا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است.