انتقاد پارلمان افغانستان از بی توجهی دولت به حادثه طبیعی بدخشان

سیاسی

نمایندگان ولایت بدخشان افغانستان با انتقاد از بی توجهی دولت به مردم آسیب دیده این منطقه گفتند هنوز هیچ کمکی به آسیب دیدگان این منطقه نشده و حتی اجساد قربانیان نیز از زیر خاک بیرون کشیده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، چند روز پیش بر اثر رانش زمین و لغرش کوه در شهرستان «خواهان» بدخشان 52 نفر کشته شدند.

نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان افغانستان گفتند اگر دولت به مردم این منطقه کمک نکند احتمال بروز یک فاجعه انسانی دیگر نیز وجود دارد.

بدخشان از ولایت های شمال شرق افغانستان است که همواره در معرض خطرات طبیعی قرار دارد. سال گذشته نیز بر اثر لغزش کوه در این ولایت، صدها نفر کشته شدند.