دو هزار نفر در شمال افغانستان آواره شدند

سیاسی

طبق برآوردها دو هزار نفر در درگیری های اخیر طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت قندوز آواره شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، این افراد پس از تشدید درگیری ها منازل خود ا ترک کرده و به مناطق دیگری رفته اند.

در روزهای اخیر نبرد های سنگینی در این ولایت شمالی افغانستان میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان طالبان در جریان است.