رئیس کمیسیون سیاسی-اجتماعی مجلس خبرگان رهبری تعیین شد

ایرنا نوشت:

جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری امروز در دبیرخانه این مجلس با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه که اولین جلسه این کمیسیون پس از برگزاری هفدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری بود در ابتدا انتخابات داخلی کمیسیون سیاسی - اجتماعی برای تعیین هیات رئیسه این کمیسیون برگزار شد.

آیت الله نعیم آبادی به عنوان رئیس، سید محمد واعظ موسوی به عنوان نایب رئیس اول، محسن کازرون به عنوان نایب رئیس دوم و مخبر و محمدحسین احمدی شاهرودی به عنوان منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در مجموع 11 عضو اصلی و علی البدل دارد.

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون، برخی مسائل داخلی و بین المللی از جمله، اقدام عربستان سعودی علیه یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء خواستار اقدام جدی جوامع بین المللی در قبال این تجاوز ناجوانمردانه شدند.

 

1717

 

کد N807489