رویترز مدعی شد

هشدار دولت انگلیس به سازمان ملل درباره شبکه فعال هسته ای ایران

سیاسی

خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد دولت انگلستان در نامه ای به سازمان ملل متحد دربره وجود یک شبکه فعال هسته ای در ایران که با دو شرکت تحت تحریم در اتباط هستند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شده است که دولت انگلیس درباره وجود یک شبکه هسته ای فعال ایرانی به سازمان ملل متحد هشدار داده است.

بنا بر این ادعا این شبکه فعال با دو شرکتی که در لیست سیاه تحریم های ایران قرار دارند در ارتباط است.

در این گزارش ادعا شده است وجود چنین شبکه فعال هسته ای در ایران می تواند به نگرانی های غرب مبنی بر اینکه آیا می توان به ایران اعتماد کرد یا خیر.

رویترز در خصوص این ادعا که ظاهرا با هدف تاثیر گذاری بر روند مذاکرات هسته ای که در حال حاضر در جریان است تهیه شده مدعی شده است که انگلستان از طریق یک هیئت متخصصان که مسئول نظارت بر تبعیت ایران از تحریم های سازمان ملل است در تاریخ بیستم آوریل 2015 اطلاع یافته است یک شبکه تدارکات هسته‌ای ایرانی، با شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران (TESA) و شرکت الکتریک «کالای» (KEC) درارتباط است.