فیلم/مادر عراقی که برای رزمندگان ضد داعش نان می پزد

سیاسی

ام علی از مادران عراقی است که با وجود اینکه چهار فرزند خود و نیز یکی از چشمان خود را در جنگ با داعش از دست داده است اما همچنان حامی نیروهای امنیتی و مردمی در سامراء است.

فیلم/مادر عراقی که برای رزمندگان ضد داعش نان می پزدام علی از مادران عراقی است که با وجود اینکه چهار فرزند خود و نیز یکی از چشمان خود را در جنگ با داعش از دست داده است اما همچنان حامی نیروهای امنیتی و مردمی در سامراء است.