جنجال‌ بر سر طرح آمریکا برای تقسیم عراق ادامه دارد

واحد مرکزی خبر نوشت:

العرب در گزارشی نوشت در عراق درباره پیش نویس قانون ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا برای تقسیم عراق به سه منطقه، جنجالی به پا شده است.

پایگاه اینترنتی روزنامه العرب در گزارشی نوشت اگر طرفهای آمریکایی نیت بدی درباره وحدت عراق دارند زمینه مناسبی برای فعالیت با هدف تجزیه این کشور از طریق سیاستهای طائفه ای بدست آوردند. سیاستهای طائفه ای در زمان نخست وزیری نوری المالکی به اوج خود رسید و نشانه های جدی برای تغییر این سیاست در زمان حیدر العبادی به چشم نمی خورد.
دیروز در محافل سیاسی عراق جنجال بزرگی درباره سناریوی آمریکا برای تقسیم عراق به سه بخش براساس نژادی و طائفه ای ایجاد شد.

از سوی دیگر سیاستمداران عراق دولت بغداد را مسئول گشودن درها به روی نیروهای خارجی برای تهدید وحدت آن دانستند. زیرا دولت بغداد سیاست تبعیض را بر ضد بخشی از مردم عراق بویژه در مناطق سنی نشین در پیش گرفت. آنها را از وسایل دفاع از خویش در برابر سازمان داعش محروم کرد. در مقابل برای یک طائفه دست و دلبازی کرد و پول و سلاح در اختیار آن قرارداد. این مساله سبب شد شیوخ عشایر از آمریکا کمک بگیرند تا وسائل دفاع از خویش را در اختیارشان قرار دهد.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر دیروز تهدید کرد اگر این قانون تصویب شود منافع آمریکا در داخل و خارج عراق هدف قرار خواهد گرفت زیرا این تصمیم سرآغازی برای تجزیه عراق خواهد بود.

با اینکه سفارت آمریکا در بغداد دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سیاست آمریکا در قبال عراق در حمایت از عراق یکپارچه تغییری نکرده است، مقتدی صدر آمریکا را تهدید کرد.

صدر در بیانه ای گفت مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد تصمیمی درباره عراق اتخاذ کند که هر طائفه ای از دیگری مستقل باشد. این اقدام سرآغازی برای تجزیه علنی است. وی افزود آمریکا سوء نیتش را بر ضد عراق آشکار کرد. صدر خواستار واکنش قاطع دولت و پارلمان عراق بر ضد چنین تصمیمی شد.

براساس پیش نویس قانونی که ماک تورن پری عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد آمریکا با نیروهای پیشمرگ و نیروهای عشایری سنی به عنوان دو دولت تعامل می کند تا شرایط اعطای کمک مستقیم به آنها فراهم شود.
تحلیلگران می گویند این قانون دست آمریکا را کاملا باز خواهد گذاشت تا با دولت عراق تعامل نداشته باشد و بطور مستقیم به سنیها و کردها کمک کند و نیروهایشان را آموزش دهد.
سفارت آمریکا در بغداد دیروز در بیانیه اش اعلام کرد هر کمک و حمایت و تجهیزات نظامی ارائه شده از سوی دولت آمریکا به دولت و نیروهای امنیتی عراق تحویل داده می شود.

از سوی دیگر بهاء الاعرجی معاون نخست وزیر عراق مخالفت کشورش را با این تصمیم اعلام کرد و گفت این شامل تجزیه عراق می شود. الاعرجی در نشست خبری در پارلمان از دخالت آمریکا در امور عراق انتقاد کرد.
عباس البیاتی عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق نیز در نشست خبری در پارلمان با حضور شماری از اعضای این کمیسیون گفت این گام کنگره برای مسلح کردن هر نیرویی در عراق بدون مراجعه به دولت عراق با حاکمیت عراق در تضاد است و پیام نامطمئنی به ملت عراق می دهد.

از سوی دیگر رسانه های عراقی دیروز به نقل از اعضای هیات دولتی که اواسط همین ماه به واشنگتن سفر کرده بود ، اعلام کردند همه کارهای مربوط به تقسیم عراق به سه دولت کوچک انجام شد و فقط مساله زمان باقی مانده است. اینها تاکید کردند کنگره از مدتی قبل با کردها و سنیها به عنوان دو کشور در داخل عراق تعامل می کند. اینها گفتند تردید وجود دارد که هیات عشایری که چند ماه قبل به واشنگتن سفر کرد پیشنهاد جدید کنگره را بررسی کرده باشد.
محافل سیاسی سنی عراق نیز از تصمیم آمریکا استقبال نکردند و اعتراف کردند در این امر سوء نیتی وجود دارد. اما این محافل، بغداد را مسئول باز کردن در به روی نیروهای دشمن وحدت عراق در داخل آمریکا دانستند تا با برگ طائفه ای بازی و از آن برای تجزیه و تضعیف کشور استفاده کنند.

5252

کد N807397