تداوم توطئه آمریکایی ها علیه سوریه

سیاسی

منابع امنیتی ترکیه از ورود چهل نظامی آمریکایی به این کشور برای آموزش گروههای مسلح در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع امنیتی ترکیه ای از ورود چهل نظامی آمریکایی برای پیوستن به همتایان ترکیه ای خود برای آموزش گروههای مسلح در سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نظامیان آمریکایی به سوی پایگاه هیر فانلی در شهر کرشهر در مرکز ترکیه رفتند.

به گفته این منابع  قرار است نظامیان آمریکایی و ترکیه ای به 400 نفر از مخالفان سوری آموزش دهند.