ابتکار فرانسه برای تروریست‌هایی که به فرانسه بازمی‌گردند

دولت فرانسه راهکاری را برای مقابله با پیامدهای بازگشت افرادی که به گروههای تروریستی و افراطی پیوسته‌اند پیدا کرده است.

ابتکار فرانسه برای تروریست‌هایی که به فرانسه بازمی‌گردنددولت فرانسه راهکاری را برای مقابله با پیامدهای بازگشت افرادی که به گروههای تروریستی و افراطی پیوسته‌اند پیدا کرده است.

 

 

 

 

فرانسه تا پایان سال جاری میلادی سامانه ای برای بازپروری جوانانی که از مناطق جنگی نظیر سوریه و عراق بازگشته اند ایجاد می‌کند.

این تصمیم در راستای مبارزه با ترویج گرایش های افراطی و پیشگیری از تهدیدهای بالقوه جوانان مسلمانان که مدتی را با گروه های جهادی گذرانده اند، اتخاذ شده است.

منبع: یورونیوز

5252

کد N807334