واکنش عراق به طرح تجزیه این کشور در کنگره آمریکا

ایرنا نوشت:

وزارت امور خارجه عراق چهارشنبه شب به طرح ارائه شده به کنگره آمریکا مبنی بر 'همکاری و تعامل با سنی ها و کردها در عراق به عنوان دو کشور' واکنش نشان داد و آن را مردود دانست.
در بیانیه منتشر شده که در رسانه های عراقی بازتاب گسترده ای داشت، عنوان شده که 'این طرح نافی حاکمیت عراق است و استقلال این کشور را نشانه گرفته است.

وزارت امور خارجه عراق با بیان اینکه 'هدف این طرح به طور واضح و روشن، وحدت ملت عراق است'، تاکید کرد،'هرگونه کمک و همکاری به طور انحصاری باید از مجاری دولت مرکزی صورت گیرد'.

همچنین به طرف امریکایی توصیه شده که حمایت در جنگ علیه تروریسم نیز باید در چارچوب روابط بین الملل و احترام متقابل همراه باشد.

این بیانیه عنوان کرده که عراق، خواستار ادامه طرح ساخت رابطه همکاری استراتژیکی با آمریکاست، اما طرح ارائه شده در ساخت بنای این رابطه اثر بد بجا خواهد گذاشت.

این طرح که از سوی کارشناسان و خبرگان عراقی، تلاشی برای تجزیه و تقسیم عراق توصیف شده، اولین بار سه شنبه شب از سوی خانم حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق به رسانه ها کشیده شد.

وی در بیانیه ای به همین منظور به شدت به طرح تجزیه آمریکایی حمله کرد و از دولت عراق خواست اگر کنگره آمریکا از این حرکت دست برندارد، سفیر این کشور را اخراج کرده و سفارت خانه آمریکا را در بغداد تعطیل کند.

این طرح که روز چهارشنبه برای رای گیری به کنگره ارائه شده به کمک ها و حمایت های مستقیم از سنی ها و کردها در عراق به عنوان دو کشور اشاره دارد.

اما سفارت آمریکا در قبال این طرح چه موضعی گرفت؟ این سفارتخانه در بیانیه ای در روز چهارشنبه این طرح کنگره را غیر قابل استناد دانست و آن را بازتاب دهنده نظرات و سیاست های دولت آمریکا ندانست.

5252

کد N807308