واکنش طلال بن عبدالعزیز به تصمیمات ملک سلمان

سیاسی

یکی از فرزندان عبدالعزیزاز تصمیمات اتخاذ شده شاه سعودی در انتخاب محمد بن نایف به عنوان ولیعهد و انتخاب محمد بن سلمان به عنوان جانشین ولیعهد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، طلال بن عبدالعزیز برادر ناتنی شاه سعودی تصمیمات اتخاذ در اواخر دوره ملک عبدالله و دوره شاه کنونی را مورد انتقاد قرار داد.

وی در مخالفت با این تصمیمات افزود: در اواخر دوره ملک عبدالله و دوره کنونی تصمیمات نادرستی گرفته شد که به اعتقاد من با شریعت دین اسلام و مصلحت کشور همخوانی نداشت.اطاعت و بیعت با کسانی که مغایر با شریعت اسلامی و مصلحت کشور عمل کرده اند وجود ندارد.

طلال تاکید کرد: همه باید با آرامش در قالب چتر نظام بیعت با وجود مخالفت با آن، جمع شوند زیرا این بهترین راه است و توافق مکه باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد موضوعی که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.مجددا تاکید می کنم که اطاعت از هر فردی که در مناصب عالی مغایر با اصول شریعت و مصلحت کشور که به آن سوگند خورده ایم روی کار می آید واجب نیست و من خواستار نشست با حضور همه فرزندان عبدالعزیز و برخی نوه ها و اضافه شدن افرادی از هیئت علما و برخی اعضای مجلس مشورتی و رجال کشور برای بررسی اوضاع هستم.

شایان ذکر است که طلال از فرزندان عبدالعزیز از مدافعان اصلاحات در عربستان است.